CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Đồng Hồ Tuấn Hưng lĩnh vực chính là kinh doanh các sản phẩm đồng hồ, luôn nỗ lực cố gắng cung cấp đến khách những sản phẩm và dịch tốt nhất, trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Nội dung mà chúng tôi thu thập thông tin khách hàng trên Website: https://donghotuanhung.com/ là : Họ tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ liên hệ, Sản phẩm đặt hàng, Số lượng sản phẩm, Ghi chú thông tin

Trong quá trình quản lý thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

1.THU THẬP CÁC THÔNG TIN

 • Đồng Hồ Tuấn Hưng thu thập các thông tin của khách hàng minh bạch khi đặt hàng qua mẫu biểu bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ liên hệ, Sản phẩm đặt hàng, số lượng sản phẩm, Ghi chú . Đây là quá trình để thiết lập hoàn tất thông tin đặt hàng bắt buộc cho mỗi khách hàng mua hàng
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cơ bản dưới sự chủ động của khách hàng, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Sau khi thu thập được các thông tin từ phía khách hàng, Đồng Hồ Tuấn Hưng mong muốn cung cấp các thông tin chính xác nhất về sản phẩm, giá thành, dịch vụ tới khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho khách hàng. Đồng Hồ Tuấn Hưng cam kết không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin khách hàng đã thu thập cho các tổ chức nào khác

2.SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Thông tin thu thập khách hàng từ mẫu biểu được sử dụng trong phạm vi
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng theo thông tin khách hàng đã cung cấp. Có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
  • Gửi khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Đồng Hồ Tuấn Hưng và các khách hàng
  • Đảm bảo an toàn cho khách hàng khi có nguy cơ bị phá hủy, chiếm đoạt tài sản của khách hàng và hoạt động giả mạo khách hàng
  • Liên lạc với khách hàng để cung cấp hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại Đồng Hồ Tuấn Hưng. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua bán, giao hàng
  • Thực hiện các cuộc khảo sát, các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Đồng Hồ Tuấn Hưng có mối liên quan tới khách hàng
  • Bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Đồng Hồ Tuấn Hưng khi thu thập dữ liệu thông tin khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

3.PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ

 • Đồng Hồ Tuấn Hưng sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng tối đa bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

4.QUẢN LÝ/ BẢO MẬT

 • Đồng Hồ Tuấn Hưng sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát hệ thống để các thông tin khách hàng không bị rò rỉ ra bên ngoài